חדשות האתר

חדשות כלליות והודעות

نقاشبداء النقاش بواسطةالردوداخر مشاركة
דיווח על תקלה בכניסה למוודל صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Fri, 22 Dec 2017, 3:55
ברכות לחופש صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Fri, 15 Sep 2017, 1:18
عيد الأضحى المبارك - ברכות לחג הקורבן صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Thu, 31 Aug 2017, 1:01
ברכות לרגל מבחני סמסטר ב' صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Sat, 15 Jul 2017, 9:01
عيد فطر سعيد - ברכות לחג הרמדאן صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Sun, 25 Jun 2017, 2:58
ברכות לחודש הרמדאן ושבועות صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Wed, 31 May 2017, 10:36
גישה למוודל משנים קודמות صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Wed, 31 May 2017, 9:22
أسبوع التطبيق العملي المكـثـف - עבודה מעשית מרוכזת صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Sat, 13 May 2017, 3:28
ברכות לחגי האביב صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Tue, 11 Apr 2017, 9:10
ברכות ליום האם صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Tue, 21 Mar 2017, 2:37
משוב להערכת ההוראה בקורסים של סמסטר א' صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Tue, 21 Feb 2017, 2:31
ברכות לרגל החגים صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Wed, 25 Jan 2017, 8:28
מדריך לייבוא קורסים מהמודל הישן صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Mon, 7 Nov 2016, 10:26
ברכות למוודל 3.1 החדש صورة Esmael SalmanEsmael Salman 0 Esmael Salman
Wed, 31 Aug 2016, 12:42